Urząd Miasta Brzeziny

2023 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2023 r.  w  sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach - utwardzenie terenu przy ul. Wyszyńskiego,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,, Planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian   w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2511/3,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012),

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2023,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowiących własność oraz będących w zarządzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2023 roku,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy                                              z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255 / 2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z 22 grudnia 2022 r. przyznającego dodatki motywacyjny i funkcyjny dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT za 2022 rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2023 dla Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzezin z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „PRZYWITAJMY PTAKI W PARKU MIEJSKIM W BRZEZINACH” oraz powołania komisji konkursowej,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2023r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 marca 2023r. w sprawie zgłoszenia Sekretarza Miasta na członka Rady Nadzorczej ZUK sp. z o.o. w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach.,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Miasta Brzeziny w roku 2022 oraz określenia obszarów raportu,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bankową Obsługę Budżetu Miasta Brzeziny i jego jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkól podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł  odnawialnych na terenie Miasta  Brzeziny – Etap II,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego ,,Maluch” w Brzezinach wraz z Harmonogramem naboru,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian                w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych  cywilnoprawnych,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 705, położonej w obrębie 4 miasta B4rzeziny przy ul. Mrockiej,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie komunalne Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Marty Siucińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Agnieszki Budziewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Katarzyny Bartosiak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Agnieszki Góralczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zrządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny  na lata 2023- 2026,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 116  Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego miejskiej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2484, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Głowackiego,                                                                                                                                                    

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2023 roku,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Remont dróg gminnych – ul. Kopernika i ul. Ludowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Likwidacja barier transportowych przez zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową”

na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 września 2023 r. w sprawie

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 140  Burmistrza  Miasta  Brzeziny z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2023 r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października  2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października  2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 października 2023 r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją inwestycji pn.: Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w okresie listopad – grudzień 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: ,,Zakup samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej z podnośnikiem hydraulicznym na potrzeby OSP Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2040,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa przejść dla pieszych na ul. S. Moniuszki i A. Fredry w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2484, położonej w obrębie 8 Miasta Brzeziny przy ul. Głowackiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Agnieszki Irzykowskiej – Smarz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora samorządowej jednostki budżetowej – Żłobka Miejskiego ,, Maluch” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Powiatu  Brzezińskiego,

 

Zarządzenie nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do organizacji i wykonywania zadań nałożonych na Miasto Brzeziny związanych z ,, Budową obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej Nr 72”,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw zaopiniowania wniosków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania w Urzędzie  Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w pierwszym półroczu 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania węgla Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 6 stycznia 2024 r. przypadające w sobotę,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany ,,Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą długu na lata 2024-2039,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok.,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2023 rok,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.02.2023
Data modyfikacji : 18.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry