Urząd Miasta Brzeziny

2024 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2024 r.

 

            

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do podpisu sprostowania zawiadomienia,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,10

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ,,komisją przetargową” na: Przebudowa placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na  2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r.  w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2024 rok,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2058, położonej w obrębie 7 miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta  Brzeziny z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przedłużenia kadencji Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

Metadane

Data publikacji : 01.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry