Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

 

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. , poz. 344 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 216/11 o pow. 1,0808 ha, 216/12 o pow. 0,8524 ha, 216/13 o pow. 0,5463 ha i 216/14 o pow. 0,5463 ha, położonych w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste LD1B/00046202/3, LD1B/00046196/7, LD1B/00046195/0 i LD1B/00046199/8,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 12 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.

 

Metadane

Data publikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry