Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/16298,Projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Brzeziny.html
23.07.2024, 19:37

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny wraz z prognozą z oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 22.08.2022
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony