Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/17075,ANALIZA-STANU-GOSPODARKI-ODPADAMI-KOMUNALNYMI-ZA-ROK-2022-DLA-MIASTA-BRZEZINY.html
25.06.2024, 07:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2022 DLA MIASTA BRZEZINY

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Brzeziny za 2022 rok, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony