Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

RDOŚ w Łodzi wydał w dniu 24.11.2023r. Obwieszczenie znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.306 w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia- CPK- Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”, w którym zawiadamia strony postępowania o możliwości składania skarg i wniosków w ramach udziału społeczeństwa terminie od 29.11.2023 r. do 28.12.2023 r. włącznie.

Metadane

Data publikacji : 28.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry