Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/miejscowy-plan-zagospo/15408,Uchwala-Nr-XLV3362021-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-u.html
15.07.2024, 01:26

Uchwała Nr XLV/336/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego

Metadane

Data publikacji : 09.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony