Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/miejscowy-plan-zagospo/16123,Uchwala-Nr-LV4102022-Rady-Miasta-Brzeziny-z-31-marca-2022-r-w-sprawie-uchwalenia.html
15.07.2024, 01:24

Uchwała Nr LV/410/2022 Rady Miasta Brzeziny z 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego

Metadane

Data publikacji : 20.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony