Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.18.2020                                                                   Brzeziny, dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

 

Bezpośrednia przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 450 000,00 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry