Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/otwarte/13897,INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.html
2021-04-15, 16:46

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak: RI.271.25.2020                                                             Brzeziny, dnia 29 października 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2020/2021.

 

           Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający podaje informację z otwarcia ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony