Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                              Brzeziny, dnia 20 listopada 2020 r.

Znak: RI.271.30.2020           

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”.

 

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 159 000,00 zł brutto.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry