Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/roztrzygniete/5412,ZAWIADOMIENIE-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
30.05.2024, 02:04

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeziny, dnia 31.12.2013 r.

 

  

 

Znak: RI.271.34.2013                                                            

        

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych”.

 

Gmina Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, zgodnie z art. 92  ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę:

 

„InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 00-660 Warszawa ul. Noakowskiego 22”

Uzasadnienie wyboru – Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą punktację , nie podlegającą odrzuceniu.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.12.2013
Data modyfikacji : 30.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony