Urząd Miasta Brzeziny

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                    Brzeziny, dnia 31 grudnia 2013 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. KULCZYŃSKIEGO 9

Centrum kultury Fizycznej w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 9 informuje, zgodnie z art. 92  ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę:

 RADOMEX FPHU Honorata Jakubowska, 95-060 Brzeziny ul. Składowa 2a

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą punktację 100 pkt. , nie podlegającą odrzuceniu.

Zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informujemy, że w postepowaniu została odrzucona oferta firmy:

„Pływak” Krzysztof Sienkiewicz, 95-060 Brzeziny ul. Przedwiośnie 7/16

Metadane

Data publikacji : 31.12.2013
Data modyfikacji : 30.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry