Urząd Miasta Brzeziny

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeziny, 29 grudnia 2014 r.
Znak: RI.271.36.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy przetargu nieograniczonego na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Łódź, 90-514 Łódź, Al. Kościuszki 57.

Metadane

Data wytworzenia : 29.12.2014
Data publikacji : 29.12.2014
Obowiązuje od : 29.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kłopocki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry