Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/roztrzygniete/6584,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
30.05.2024, 03:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                    Brzeziny, dnia 7 stycznia 2015 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W BRZEZINACH PRZY UL. KULCZYŃSKIEGO 9

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 9 informuje, zgodnie z art. 92  ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.)  w powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

 RADOMEX FPHU Honorata Jakubowska, 95-060 Brzeziny ul. Składowa 2a

W toku przetargu została złożona jedna oferta.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą punktację 100 pkt. ( kryterium cena – 95 pkt., kryterium dysponowanie przez Wykonawcę określoną liczbą osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne (powyżej 5 osób) – 5 pkt.) , nie podlegającą odrzuceniu.

                                                                                              

Metadane

Data publikacji : 07.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony