Urząd Miasta Brzeziny

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady XXXIX sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                                Grzegorz Maślanko

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

           

 

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020" w odniesieniu do roku 2020.
 9. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2021 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024,
 3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2021-2030,
 4. przyjęcia Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
 5. przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 15.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry