Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-36/14408,w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-Miejscowego-planu-zagospodarowani.html
13.07.2024, 05:29

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 4 położonych przy ulicy Wojska Polskiego

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony