Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-36/14410,zmieniajaca-uchwale-Nr-XXX2202020-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-27-sierpnia-2020-r.html
13.07.2024, 06:46

zmieniająca uchwałę Nr XXX/220/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/114/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6, położonej w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony