Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11876,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XLIX3602018-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-22-lutego-20.html
19.04.2024, 04:24

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/360/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Metadane

Data publikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony