Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-podjete-po-12/16456,zmieniajaca-uchwale-Nr-XXXIII2909-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-26-marca-2009-r-w-.html
27.05.2024, 18:32

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/29/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny” w zakresie załącznika

Metadane

Data publikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony