Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/raport-o-stanie-miasta/17264,Raport-o-stanie-Miasta-Brzeziny-za-rok-2022.html
23.07.2024, 19:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport o stanie Miasta Brzeziny za rok 2022

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta

w sprawie udziału mieszkańców w debacie

nad Raportem o stanie Miasta Brzeziny za 2022 rok

 

 

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 podczas LXXX sesji Rady Miasta Brzeziny odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Brzeziny za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz. 572) w debacie nad raportem o stanie miasta, mieszkańcy miasta mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie miasta tj. do dnia 28 czerwca 2023 roku (środa) do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 111.

Mieszkańcom udziela się głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miasta postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

W załączeniu proponowany wzór zgłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                   Grzegorz Maślanko

Metadane

Data publikacji : 19.06.2023
Data modyfikacji : 12.06.2024
Obowiązuje od : 19.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony